Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)

மறுக்க முடியாத உண்மைகள்: 1

முன்னுரை

படைப்புகளிலேயே மிகச்சிறந்த படைப்பு மனிதப் படைப்பு. மனிதனுக்கு இந்த சிறப்பு கிடைக்கக் காரணமே அவனிடமுள்ள பகுத்தறிவாகும். மனிதன் தனக்குள்ள பகுத்தறிவை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் மனிதன் புனிதனாக உயர்ந்து விடுகிறான். பகுத்தறிவை முறைப்படி பயன்படுத்தத் தவறும் மனிதன் தன்னைவிட தாழ்ந்த மற்ற படைப்புகள் அனைத்தை விடவும் மிக இழிவானதொரு நிலைக்குத் தாழ்ந்து விடுகிறான்.

உலகிற்குப் பயனற்ற மனிதன், மனிதனாக வாழ்ந்தால் மட்டுமே – பகுத்தறிவை முறையாகப் பயன்படுத்தும் மனிதனாக வாழ்ந்தால் மட்டுமே – பிறப்பின் இலட்சியத்தை எய்துகிறான், இல்லை என்றால் அவனது பிறப்பு பயனற்றதாக மட்டுமல்ல, மீட்சியே இல்லாத நரக வேதனையைப் பெற்றுத் தருவதாக ஆகிவிடுகிறது.

பகுத்தறிவைக் கொண்டு சீர் பெற வேண்டிய மனிதன் அதே பகுத்தறிவைச் சுட்டிக் காட்டியே சீரழியும் நிலையை இன்று உலகெங்கும் பரவலாகக் காண்கிறோம். இதற்குக் காரணம் அவர்கள் கூறும் பகுத்தறிவு உண்மையில் பகுத்தறிவே அல்ல. புலன்களைக் கொண்டு பெறப்படும் ஒரு வகை அறிவாகும் அது. உண்மையான பகுத்தறிவை முறையாகப் பயன் படுத்தும் மனிதன் மனிதப் புனிதனாக உயர்ந்துவிடுவான். தன்னையும், தன்னைப் போன்ற மனிதப் படைப்பையும் மற்றும் படைப்புகள் அனைத்தயும் படைத்த ஒரே ஒரு இறைவன் இருக்கிறான், அவனுக்கு இணையோ, துணையோ, எவ்வித தேவையோ இல்லை என்பதை அந்த பகுத்தறிவைக் கொண்டே விளங்கிக் கொள்வான்.

இப்படி தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பகுத்தறிவை முறையாகப் பயன் படுத்துவதில் தவறு செய்த சகோதரர்கள். நாஸ்திகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு திசைமாறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் சிந்தனையைத் தூண்ட வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் நேர்வழிக்கு வரவேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கோடு அந்நஜாத் மாத இதழில் 'நாஸ்திக நண்பர்களே! நாசத்தைத் தவிர்ப்பீர்!!' என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை தொடர் வெளிவந்து கொண்டிருந்தது. அது நாஸ்திக எண்ணங்கொண்ட பல சகோதரர்களிடையே நல்லதொரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறது. எனவே அத்தொடரை ஒரு தனி நூலாக்கி வெளியிட்டால் பெரிதும் உதவியாக இருப்பதோடு நாஸ்திக நண்பர்களுக்குக் கொடுத்து படித்துப் பார்க்கச் சொல்லும் வாய்ப்பும் ஏற்படும் என்று பல சகோதரர்கள் தொடர்ந்து வற்புறுத்தி வந்தார்கள்.

அந்த சகோதரர்களின் விருப்பத்தை நிறைவு செய்யும் வகையில் அதனை ஒரு நூலாக வெளியிட்டுருக்கிறோம். தமிழகம் நாஸ்திகத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருப்பது நாமறிந்த விஷயமே. எனவே நாஸ்திக நண்பர்களிடையே இந்த நூலை பரவச் செய்ய சகோதரர்கள் முனைய வேண்டுகிறோம். வசதி படைத்தவர்கள் தாராளமாக பல நூறு பிரதிகள் வாங்கி நாஸ்திக நண்பர்களிடம் கொடுத்து படிக்கச் செய்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். அவர்களில், அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி நேரிய வழிக்கு வருபவர்களுக்கு நம்முடைய இந்த முயற்சி காரணமாகவும் அமையலாம். அப்படி அமைந்தால் அது நமக்கு நன்மையை ஈட்டித்தரும்.

எனவே சகோதர சகோதரிகளே இந்த அரும் பெரும் முயற்சியில் அக்கறையுடனும் ஆர்வமுடனும் இணைந்து ஈடுபட உவகையுடன் ஊக்குவிக்கிறோம்.

1- இரு பிரிவினர்:
இன்று உலகில் வாழும் மனித சமுதாயத்தை இரண்டு பெரும் பிரிவினர்களாகப் பிரிக்கலாம். அவர்களில் ஒரு கூட்டம் இறைவனையும், மறுமையையும் மறுக்கும் கூட்டம். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, ஆண்டு அனுபவிப்பதற்கே பிறந்திருக்கிறோம். தம் மனம் சரி என்று கருதுவதையே காண்பதையே வாழ்க்கையாகக் கருதி, வாழ்ந்து அனுபவித்து மடிய வேண்டியதுதான். முடிந்தபின் மண்ணோடு மண்ணாக ஆகிவிடுவோம். அதன்பின் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை' என்பதே இக்கூட்டத்தாரின் நம்பிக்iயாகும். இவர்களையே நாஸ்திகர்கள் என்று அழைக்கிறோம்.

இந்த நாஸ்திக நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? அவர்களின் வாதத்தில் உண்மையிருக்கிறதா? அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றியடையக்கூடியவர்களா? என்பவனவற்றை அவர்கள் மதித்துப் போற்றும் பகுத்தறிவு கொண்டே ஆராய்வோம்.
இவர்கள் தங்களைப் பகுத்தறிவுவாதிகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது தங்கள் சிந்தனையில் வராதவற்றை எல்லாம், புலன்களுக்கு எட்டாதவற்றை எல்லாம், மறுத்து விடுவது என்பதே இவர்களின் பகுத்தறிவு வாதமாகும். அந்த அடிப்படையில் இறைவனை இவர்களின் அறிவுத்திறமையால் ஆராய்ந்தறிய முடியவில்லை. புலன்களாலும் உய்த்துணர முடியவில்லை. மறுமை விஷயத்திலும் இதே நிலைதான்! ஆகவே இறைவனும் இல்லை, மறுமையும் இல்லை என்று துணிந்து கூறிவிடுகிறார்கள்.

2- பகுத்தறிவின் நிலை:
நாஸ்திக நண்பர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் பகுத்தறிவும், புலன்களும் எந்த அளவு நம்பிக்கைக்கு உரியன என்பதை முதலில் ஆராய்வோம். ஏன் என்றால், அளப்பதற்கு முன் அளக்கும் கருவியையும், நிறுப்பதற்கு முன் நிறுக்கும் கருவியையும் கண்டிப்பாக சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அளவையிலும். நிறுவையிலும் தவறுகள் ஏற்பட்டு விடும் என்பதை நாஸ்திக நண்பர்களும் மறுக்க மாட்டார்கள்.

பகுத்தறிவைக் கொண்டு மிகப் பெரிய விஷயமான இறைவனையும், இன்னொரு பெரிய விஷயமான மறுமையும் ஆராயப் புகுமுன், அதே பகுத்தறிவைக் கொண்டு மட்டும் சிறிய விஷயமான, நமக்கு நெருக்கமான தாயையும், தகப்பனையும் முதலில் அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தால் அதன் முடிவு என்ன? தலை மயிரை எல்லாம் பிய்த்துக் கொண்டாலும், சுயமாகத் தம் பகுத்தறிவால் மட்டும் இவர்கள் தம்மைப் பெற்றெடுத்த தாயையும், தகப்பனையும் உறுதியாக அறிந்து கொள்ள முடியாது. உடனே இவர்கள் எனக்கு தாயும், தகப்பனும் இல்லை. நான் வானத்திலிருந்து குதித்துவிட்டேன் என்று சொல்வார்களா? இங்கு பெற்றடுத்தத் தாயையும், தகப்பனையும் அறிந்து கொள்ள இவர்களின் பகுத்தறிவும், புலன்களும் உதவுவதாக இல்லை. ஊரை நம்பி தாயையும், தாயை நம்பி தந்தையையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டியதாக உள்ளது. தன்னைப் பெற்றடுத்த தனக்கு மிகவும் நெருக்கமான பெற்றோரைத் தனது பகுத்தறிவு கொண்டு அறிந்து கொள்ள முடியாதவனா அந்த பகுத்தறிவின் துணை கொண்டு, அகிலங்கள் அனைத்தையும் படைத்துப் போஷிக்கக் கூடிய, சர்வ வல்லமைமிக்க இறைவனை அறிந்து கொள்ள முடியும்? ஒரு போதும் முடியாது. தங்கள் பகுத்தறிவையும். சிந்தனா சக்தியையும் பெரிதாக நம்பும் இந்த நாஸ்திகர்கள், தாங்கள், தங்கள் தாயின் கர்ப்பபையில் 10 மாதம் இருந்து வந்ததை, தமது சிறு பிராயத்தில் நடந்த சம்பவங்களை சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றதா? கண் முன்னால் பல குழந்தைகள் தாயின் வயிற்றில் இருந்து பிறப்பதைப் பார்த்து விளங்கிறோம் என்று சொல்வது தவறு. அப்படி ஒரு வாய்ப்பு தங்களுக்குக் கிடைக்காவிட்டால் தாங்கள் கர்ப்பபையில் இருந்து வந்ததை மறுப்பார்களா?.
நடந்த நிகழ்ச்சியைச் சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்ள முடியாதவன், நடக்கப் போகும் ஒரு நிகழ்ச்சியை, அதுவும் மரணத்திற்குப்பின் நடக்க இருப்பதைச் சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்ள முற்படுவது விவேகமான செயலா என்று சிந்திப்பார்களாக.

அ..ப்..பா என்று சொல்வதற்கே தாளம் போடுகிறவன் திருக்குறளுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாது என்பதையும் 2+2=4 என்பதைத் தெரியதவன் 2 / 100 எவ்வளவு என்பதை நிச்சயமாக அறியமுடியாது. அதே போல் பெற்றெடுத்த பெற்றோரை பகுத்தறிவால் அறிய முடியாததுவரை இறைவனையும், மறுமையையும் நிச்சயமாக அறிய முடியாது என்பதையும் உணர வேண்டும். ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து, இன்று மனிதனாக உலா வருகிறோமே, இதை முறையாகச் சிந்தித்தால் நம்மைப் படைத்த இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை உணர முடியும்.

3- உலகில் பார்க்க முடியாதவை பல:
அடுத்து உலகில் எத்தனையோ காரியங்களை கண்ணால் பார்க்க முடியாமல், அவற்றின் விளைவுகளை வைத்து நாஸ்திகர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளத்தான் செய்கிறார்கள். உயிர், காற்று, வலி, மின்சாரம் இவற்றைக் கண்ணால் பார்க்க முடியாவிட்டாலும், விளைவுகளை வைத்து ஒப்புக் கொள்கிறார்கள். சிறுநீரில் சர்க்கரை இருக்கிறதா? என்று எந்த டாக்டரும் சுவைத்துப்பார்த்துச் சொல்வதில்லை. அப்படி எந்த நாஸ்திக நண்பரும் எதிர்பார்க்கவும் மாட்டார். சிறுநீரில் சர்க்கரை இருந்தால் அதன் விளைவு என்ன என்பதை வைத்தே ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். இதே போல் உடம்பிலுள்ள எத்தனையோ வியாதிகளைக் கண்ணால் பார்த்தோ, புலன்களால் நேரடியாக உய்த்துணர்ந்தோ வைத்தியம் செய்யப்படுவதில்லை. வியாதிகளின் விளைவுகளை வைத்தே முடிவு செய்யப்படுகிறது, ஆறடி மனிதனுக்குள் இருக்கும் ஒரு வியாதியை நேரடியாகப் பார்க்க முடியவில்லை. புலன்களாலும் உய்த்துணர முடியவில்லை இவ்வளவுதான் பகுத்தறிவின் புலன்களின் நிலைகள், இந்த நிலையில் இவற்றை வைத்துக் கொண்டு இறைவனையும், மறுமையும் அறிய முற்படுவது விவேகமான செயலா? என்று நாஸ்திக சகோதரர்கள் சிந்திக்க வேண்டும். இதுவரை நாம் சொல்லி வந்தது போல் உலகில் எத்தனையோ விஷயங்களை பகுத்தறிவு கொண்டு, புலன்கள் கொண்டு நேரடியாக விளங்கிக் கொள்ள முடியாதவற்றை ஒப்புக்கொள்ளும் நாஸ்திக நண்பர்கள், இறைவனையும் மறுமையையும் நேரடியாகப் பார்த்தே புலன்களால் உய்த்துணர்ந்தே ஒப்புக்கொள்வோம், இல்லையென்றால் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் என்று விவாதிப்பது நாஸ்திகர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தவறான நிலையில் இருக்கிறார்கள், என்பதையே நமக்கு உணர்த்துகின்றது. இவர்களின் பகுத்தறிவு வாதத்தின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள சரித்திரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு சம்பவத்தை - ஓர் அறிஞருக்கும், நாஸ்திகருக்கும் நடந்து முடிந்த போட்டி விபரங்களை அறியத் தருகிறோம்.

4- அழகிய படிப்பினை:
ஓர் அறிஞர் இறைவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னார். நாஸ்திகர், 'உங்களால் அப்படி நிரூபிக்கவே முடியாது பகிரங்கமாக நமது போட்டியை வைத்துக் கொள்வோம் மக்கள் எல்லாம் பார்வையாளர்களாக இருக்கட்டும்' என்றார். இருவரும் போட்டிக்கு ஒப்புக் கொண்டு நாளும், நேரமும் குறிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சரியாக நாஸ்திகர் போட்டி நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்து விட்டார். மக்கள் நிரம்பி வழிகிறார்கள், அறிஞரையோ காணோம். நாஸ்திகர் முகத்தில் சந்தோஷம், இறைவன் இருக்கிறான் என்று நிரூபிக்க முடியாது என்று அஞ்சி அறிஞர் வீட்டிலேயே இருந்து விட்டார் என்று அங்கு பேசிக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தூரத்தில் அந்த அறிஞர் ஓட்டமும் நடையுமாக வருவது தெரிகிறது, வேகமாக வந்த அறிஞர் மேடையில் ஏறுகிறார்.

'முதலில் நான் காலதமதமாக வந்ததற்கு உங்கள் அனைவரிடமும் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்கிறேன், உரிய நேரத்தில் நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பி விட்டேன். இங்கு வருவதற்கு நான் ஒரு ஆற்றைக் கடந்து வரவேண்டும், வழக்கமாகத் தோணிக்காரன் இருப்பான், இன்று தோணிக்காரனும் இல்லை, எனக்கு மிகவும் கவலையாகப் போய்விட்டது. போட்டிக்கு ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறோமே, உரிய காலத்தில் போகாவிட்டால் அது எவ்வளவு பெரிய இழுக்கு என்று என் மனம் மிகவும் வேதனைப்பட்டது. திடீரென்று ஒரு அதிசயம் நடந்தது பார்த்தீர்களா? தானாகவே ஒரு மரம் அங்கு வந்தது, அது தானாகவே தோணியாகத் தயாராகிவிட்டது, உடனே மகிழ்ச்சியோடு நான் அதில் ஏறி இக்கரை வந்து ஓடோடி வருகிறேன்' என்று சொல்லி முடித்ததுதான் தாமதம் நாஸ்திகர், என்ன கதை விடுகிறீர்கள்? தானாக மரம் வருமா? தானாகத்தோணி தயாராகுமா?, இதை எந்த மடையனும் ஏற்றுக் கொள்வானா? என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார். அறிஞர் ஆத்திரப்படாமல் நிதானமாக 'சூரியன் தானாக சுழல்கிறது, பூமி தானாக சுழல்கிறது, பூமியிலுள்ள அனைத்தும் தானாகவே உற்பத்தியாகி இருக்கின்றன என்று நீர் சொல்வதை நாங்கள் நம்ப வேண்டுமென்றால், இவ்வளவு பெரிய பெரிய காரியங்கள் தானாகவே நடப்பது சாத்தியம் என்றால், சின்னஞ்சிறிய காரியமான ஒரு மரம் தானாக வந்து, தானாக தோணி உண்டாவது மட்டும் சாத்தியமில்லாத காரியமோ? அதை நம்பக் கூடாதோ?' என்று கேட்டார். இப்போதுதான் நாஸ்திகரின் முகத்தில் அசடு வழிந்தது, தனது தவறை உணர்ந்தார். நாஸ்திகப் போக்கை மாற்றிக் கொண்டார், நாஸ்திக நண்பர்கள் இதிலிருந்து படிப்பினைப் பெறுவார்களா!.

5- குற்றவாளி தப்ப முடியுமா?
பகுத்தறிவால் பெறப்படும் முடிவுகள் சரியாக இருக்குமானால், எந்த உண்மையான திருடனையும் நீதிபதி திருடன் இல்லையென்று தீர்ப்புக் கூறக் கூடாது. எந்த உண்மையான கொலையாளியையும் நீதிபதி கொலையாளி இல்லை என்று தீர்ப்புக் கூறக்கூடாது, நாட்டில் இப்படியா நடந்து வருகின்றது. குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள், குற்றமற்றவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள், இது ஒன்றே போதும் பகுத்தறிவின் நிலையை உணர்ந்து கொள்ள. நாஸ்திக நண்பர்களே! பகுத்தறிவை மட்டும் நம்பினால் மோசம் போய்விடுவோம், சிந்தித்து திருந்த முன் வாருங்கள். அடுத்து இறைவனையும் மறுமையுiயும் பகுத்தறிவாலும், புலன்களாலும் மட்டும் ஏன் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதற்குரிய காரணங்கனைப் பார்ப்போம்.

6- இறைவனைப் பார்க்க முடியுமா?
நாஸ்திக நண்பர்கள் 'இறைவனைக் காட்டுங்கள் கண்ணால் பார்த்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம்' என்று பிடிவாதம் செய்கின்றனர், இந்த வாதமே மிகவும் பலவீனமான வாதமாகும். இந்த வாதத்தின் காரணமாக மக்களில் பலர் அதிசயமான ஒரு காட்சியையோ ஒரு நிகழ்ச்சியையோ கண்ணால் பார்த்தவுடன் அதனையே தெய்வமாகவோ, தெய்வாம்சம் பெற்றதாகவோ ஏற்றுக் கொள்ளும் மனநிலையைப் பெற்றுவிடுகின்றனர். ஆனால் உண்மை என்ன தெரியமா? உண்மையான இறைவன் இந்த மனிதனது பார்வையிலோ, புலன்களின் உய்த்துணர்விலோ வரமுடியாது. அப்படி வரும் ஒன்று நிச்சயமாக இறைவனாக இருக்க முடியாது. காரணம் மனிதனது பார்வையிலோ, 'புலன்களின் உய்த்துணர்விலோ வரக்கூடிய ஒன்று நிச்சயமாகச் சில கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருந்தாக வேண்டும். கட்டுப்பாட்டிற்குள் கட்டுப்படும் ஒன்று எப்படி இறைவனாக இருக்க முடியும்?.

உதாரணமாக நாம் ஒரு பொருளைப் பார்க்க வேண்டுமென்றால், அதற்குச் சில நிபந்தனைகள் நிறைவேறியாக வேண்டும். அப்படியானால் தான் அந்தப் பொருளைப் பார்க்க முடியும். அந்தப் பொருளுக்கு ஒரு உருவம் இருக்க வேண்டும், அந்த பொருளில் வெளிச்சம் பட வேண்டும், அந்தப்பொருளுக்கும் கண்ணுக்கும் இடையில் திரை இருக்கக்கூடாது. இவை பார்ப்பதற்குரிய நிபந்தனைகளாகும், அந்தப் பொருளுக்கு உருவம் இல்லை என்றால், நம்மால் பார்க்க முடியாது. அந்தப் பொருளில் வெளிச்சம் படவில்லை என்றால், இருட்டில் இருக்கிறதென்றால், நம்மால் பார்க்க முடியாது. அந்தப் பொருளுக்கும், கண்ணுக்கும் இடையில் சாதாரண ஒரு திரை இருக்கிறதென்றால் நம்மால் பார்க்க முடியாது. ஆக இவை எல்லாம் சரியாக இருந்து, அந்தப் பொருளிலிருந்து வெளிச்சம் வெளியாகி, அது நமது கண்களின் ஒளித்திரையை (சுயவiயெ) அடைந்தால் மட்டுமே, நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அந்தப் பொருள் நமது கண்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தால் மட்டுமே, நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. மிகவும் சிறிய பொருளாக இருந்தால் அதைப் பெரிதாகக் காட்டும் ஒரு கருவியின் உதவி கொண்டே பார்க்க முடிகிறது.

இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டிற்குள்-நிபந்தனைக்குள் வரும் ஒன்று இறைவனாக இருக்க முடியுமா? இப்போது நன்கு சிந்தனை செய்து சொல்லுங்கள். எனவே இறைவனை ஒரு போதும் மனிதர்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாது. இப்போது, இறைவனைக் காட்டுங்கள் கண்களால் பார்த்து ஏற்றுக் கொள்கிறோம், என்று சொல்வதே அறிவார்த்தமான ஒரு பேச்சல்ல என்பதைப் புரிந்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். அறிவில் குறைந்தவர்களின் பேச்சாகவே இது இருக்க முடியும்.

இதர புலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிலைகளும் இதைப் போன்றுதான் இருக்கும். மனிதனக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு புலனின் சக்தியும், வரையறைக்குள் உட்பட்டிருப்பதையே பார்க்க முடியும். ஒரு புலனின் செயலை, மற்றொரு புலன் செய்ய முடியாது. கண்ணால்தான் பார்க்க முடியும் காதால் பார்க்க முடியாது. காதால் ஒலிகளைக் கேட்க முடியும், கண்ணால் கேட்க முடியாது, பார்ப்பதற்கு இருப்பது போல் கேட்பதற்கும் சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன. அந்த நிபந்தனைகள் நிறைவு பெற்றால் மட்டுமே கேட்க முடியும். ஆக மனிதனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புலன்களைக் கொண்டு ஒரு பொருளை அறிந்துகொள்வதாக இருந்தால், அதற்குரிய நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். இல்லையென்றால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. பெற்ற தாயையும், தந்தையையும் மனிதன் தனது புலன்களைக் கொண்டு அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போனதற்குக் காரணம், அந்தப் சம்பவம் இடம் பெறும்போது, இவனது புலன்கள் இருக்க வில்லை. இவனே இருக்கவில்லையே, இவனது புலன்கள் எப்படி இருந்திருக்க முடியும்? ஊரை நம்பித் தாயையும், தாயை நம்பித் தந்தையையும் அறிந்து கொள்ளும் நிர்பந்தமான ஒரு நிலைக்கு மனிதன் தள்ளப்படுகிறான், இது மனிதனுடைய பலகீனமான நிலை.

இந்த நிலையுடைய மனிதன், ஊரை நம்பித் தாயை ஏற்றுக் கொண்டது போல், தாயை நம்பித் தந்தையை ஏற்றுக் கொண்டது போல், இறைத் தூதர்களை நம்பி இறைவனை ஏன் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது? இதுவே நமது கேள்வி. சம்பவத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், தந்தையைப் பற்றித் தாய்க்குத் தெரிந்திருக்கிறது. இதே போல் இறைவனுடன் வஹி என்கிற இறைச் செய்தி மூலமாக தொடர்புடைய இறைத்தூதர்கள் இறைவனைப் பற்றி அறிந்திருப்பதில் நாம் வியப்படைய என்ன இருக்கிறது? சிந்தனையுடையோர் எளிதல் விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.

7- நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை
இறைவனை நம்பிச் செயல்படத் தயங்கும், மனிதன் தனது வாழ்வில், தனது காரியங்கள் அனைத்தையும் நம்பிச் செயல்பட வேண்டிய நிர்பந்த நிலையில்தான் இருக்கிறான்.
படிக்கும் மாணவன் திறமையுடன் படித்து முடித்தால், உயர்ந்த உத்தியோகமும், அதன் மூலம் வளமான வாழ்வும் கிடைக்கும் என்று நம்பித்தான் படிக்கிறான். உயர்ந்த உத்தியோகத்தையும், வளமாக வாழ்வையும் கண்ணால் பார்த்த பின் படிக்க ஆரம்பிப்பதில்லை.

விவசாயி வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருந்த நெல்லை, வயலில் கொண்டு கொட்டுகிறான் என்றால், ஒரு மூட்டைக்கு பகரமாகப் பல மூட்டைகள் கிடைக்கும் என்று நம்பித்தான் செய்கிறான்.
வியாபாரி கையிலுள்ள முதலை எல்லாம் போட்டு வியாபாரம் செய்ய முற்படுகிறான் என்றால், அதைவிட அதிக முதல் (ஆதாயம், வருமானம்) கிடைக்கும் என்று நம்பியே செய்கிறான். ஆக மனிதன் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும், நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே பிறக்கிறது. நம்பியபடி கிடைக்கவும் செய்யலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம், இரண்டிற்குமே இடம் உண்டு. இருந்தாலும், மனிதன் நம்பிச் செயல்படத்தான் செய்கிறான். அதிக மூட்டைகள் கிடைக்கும் என்று நம்பி, வயலில் வீட்டிலிருந்த மூட்டைகளையும், உரத்தையும் கொட்டியவன் மழையின்மை காரணமாக, பயிர் காய்ந்து நஷ்டப்படவும் நேரிடுகிறது, அதனால் அவன் விவசாயத்தை விட்டுவிடுவதில்லை.

மனிதனது ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் அவன் நம்பிக்கை வைத்ததற்கு நேர்மாற்றமாக, நஷ்டம் அடையும் சந்தர்ப்பங்களும் ஏற்படுவதுண்டு, அதன் காரணமாக அதன்பின் மனிதன் அந்த முயற்சியைக் கைவிட்டு விடுவதில்லை. இப்படி உலகக் காரியங்கள் அனைத்தையும் நம்பிச் செயல்படும் மனிதன், மறு உலக வாழ்க்கை விஷயத்தில் மட்டும் நம்பிச் செயல்படத் தயாராக இல்லை என்பது விவேகமான செயலா? என்பதைச் சிந்திக்கவும். நம்பிச்செயல்படும் உலகக் காரியங்களின் பலன்கள் உலகிலேயே கண்டுவிடுகிறோம், மறுமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படி அல்லவே? என்று கூறுவதும் தவறான கூற்றேயாகும். நம்பிச்செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்தின் பலனையும் கண்டு கொள்ள வௌ;வேறு கால அவகாசம் தேவைப்படுகின்றது. சிலவற்றின் பலன்கள் சில மாதங்களில் பார்க்கிறோம், சிலவற்றின் பலன்களை சில வருடங்களில் பார்க்க முடிகின்றது. ஆக ஒவ்வொன்றிற்கும் பலனைப் பார்க்க ஒரு காலக்கொடு கண்டிப்பாகத் தேவைப்படுகின்றது, அந்தக் கொடு தீருமுன் பலனைப் பார்க்க முடியாது. ஒரு விவேகி அப்படிப் பார்க்க முற்படவும் மாட்டான், இதுபோல் மறுஉலக வாழ்க்கையின் பலன்களைப் பார்க்க மரணம் காலக்கெடுவாக இருக்கிறது. அந்தக்கெடு தீருமுன், பலன்களைப் பார்க்க முற்படுவது அறிவுடைமையா? என்று இப்போது சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

8- காலம் கனியுமுன்...?
தாயின் கர்ப்பப் பையில் இருக்கும் போதுதான் குழந்தையின் கைகள், கால்கள், கண்கள் இன்னும் அனைத்து உறுப்புகளும் உருவாகின்றன. அவற்றின் பலன்களைத் தாயின் கர்ப்பப்பைலேயே குழந்தை அறிய முற்பட்டால், அது முடிகிற காரியமா? தாயின் கர்ப்பப் பை என்ற இருள் உலகிலிருந்து, இந்த உலகிற்கு வந்த பின்னரே அவற்றின் பலன்களைக் குழந்தை காண்கிறது. நொண்டியாகவோ, குருடனாவோ குழந்தை பிறந்தால், இந்த உலகில் வாழும் காலமெல்லாம் நொண்டியாக் குருடாக வாழ்ந்து கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறது. 10 மாதத் தயாரிப்பு, உதாரணமாக 50 வருடங்கள் வாழ்ந்தால் அதாவது 600 மாதங்களின் வாழ்வைப் பாதிக்கிறது. இதை எந்த நாஸ்திக நண்பரும் மறுக்க மாட்டார் என்பதில் சந்தேகம் இருக்க முடியாது. இதே அடிப்படையில் தாயின் கர்ப்பப் பையில் 10 மாதங்களில் தயாராகும் உடல், இவ்வுலகில் வந்து அதைவிட பல மடங்கு அதிகமான காலம் கர்ப்பப் பையில் தயாரானதற்கு ஒப்ப, நலன்களையோ, கெடுதிகளையோ அனுபவிப்பது போல், இவ்வுலகில் தயாராகும் ஆன்மா மறு உலகில் போய் நலன்கனையோ, கெடுதிகளையோ அனுபவிக்கும் என்பதையும் குழந்தை இவ்வுலகிற்கு வந்த பின்னரே, உடல் உறுப்புகளின் பலன்களைப் பார்க்கிறது. கர்ப்பபையில் பார்க்க முடியவில்லை என்பது போல், மறுஉலகின் லாப நஷ்டங்களை அங்கு போன பின்னரே அறிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வுலகில் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்பதையும், உடலின் உறுப்புகள் கர்ப்பப் பையில் தயாரானது போல், ஆன்மா இவ்வுலகிலேயே தயாராகியே ஆகவேண்டும் என்பதையும் சிந்திப்பவர்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ளமுடியும்.

இந்த மறுக்க முடியாத உண்மைகளை நாஸ்திக நண்பர்கள் விளங்கித் தங்களின் போக்கை மாற்றிக்கொள்ள முன்வர வேண்டும். அப்படியானால்தான் அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றிபெற முடியும். கைமேல் பலன்களைப் பார்த்துத்தான் செயல்படுவேன் என்று அடம் பிடிக்கும் மனிதன், இவ்வுலகிலும் வெற்றிபெற முடியாது, மறுஉலகிலும் வெற்றி பெறமுடியாது என்பதையும் உணரவேண்டும்.
08/16/2011 23:39:56
mohamed
அவர் தம் இச்சைப்படி (எதையும்) பேசுவதில்லை. அது அவருக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கப்பட்டதேயன்றி வேறில்லை. அல்குர்ஆன் 53:3-4
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one